Firma Profili

1999 yılından beri Türkiye’de kurulu olan Fuji Mühendislik, her türlü altyapı ve üstyapı kapsamındaki ulaştırma sistemleri, üretim tesisleri, kıyı yapıları, yüksek yapılar ve enerji tesisleri ile ilgili mühendislik yapılarının onarımı, rehabilitasyonu, iyileştirilmesi, kapasite artırımı, güçlendirilmesi ile bu yapıların planlanması, geliştirilmesi, inşası ve yatırımı konularında faaliyet göstermektedir.

Türkiye’deki deprem riskinin farkındalığında olan Fuji Mühendislik, deprem teknolojileriyle ilgili alanlarda sürdürülebilir bir gelecek için katma değer sağlamaktadır.