Vizyonumuz

Teknik, ekonomik, çevresel, estetik ve sosyal şartları göz önünde bulundurarak, firmamız mühendislik yapılarını tüm yönleri ile aşağıda sıralanan disiplinlere has bilim ve sanat yöntemlerini kullanarak ele almaktadır.

  • Planlama ve tasarım
  • İnşaat ve operasyon
  • Denetleme ve izleme
  • Bakım, rehabilitasyon ve koruma
  • Deprem mühendisliği ile ilgili yeni teknolojiler


İnşaat mühendisliği, matematik ve fizik bilimlerinden araştırma, tecrübe ve uygulama ile edinilen bilgi birikiminin temelini oluşturduğu, doğanın imkânlarının, ekonomik etkenlerde göz önünde bulundurularak, insanlığın refahı için

  • Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi
  • Yaşam ortamları yaratılması
  • Endüstri ve ulaşım
  • İnsanlığın ihtiyaç duyduğu yapıların temin edilmesi


gibi alanlarda değerlendiren bir uzmanlık dalıdır.

Yapı terimi, köprüler, binalar ve herhangi bir yapı malzemesi kullanılarak inşa edilmiş her tür mühendislik yapısını kapsamaktadır. Firmamız, mesleğin ve toplumun hizmetinde, bilgi birikimini paylaşmayı ve İnşaat Mühendisliği’ni daha ileriye taşımayı kendine hedef olarak belirlemiştir.

Müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilmek ve işlerine değer katan alanları hedefleyen yenilikçi çözümler sunmak için bilgi birikimimizi geliştirmek firmamızın ilk önceliğidir.